دسته بندی تیم: کارمند

سرکار خوش پسند

پست شده به وسیله : علی غلامی/ 0

لطفا در صورت نیاز تماس بگیرید.

  • شماره تلفن همراه : 09121535485

  • شماره تلفن ثابت : 02532902700

  • ایمیل : khoshpasand@isoodaqom.com

سرکار خانم یگانه

پست شده به وسیله : علی غلامی/ 0

لطفا در صورت نیاز تماس بگیرید.

  • شماره همراه : 09199715485

  • شماره تلفن ثابت : 02532902700

  • ایمیل : yeganeh@isoodaqom.com

جناب آقای امینی

پست شده به وسیله : علی غلامی/ 0

لطفا در صورت نیاز تماس بگیرید.

  • شماره موبایل : 09100957543

  • شماره تلفن ثابت : 02532902700

  • ایمیل : gholami@isoodaqom.com