20

ژوئن
2016

چگونه میتوانم ارز مسافرتی تهیه کنم؟

پست شده به وسیله : علی غلامی/ 0

شرکتهای خدمات مسافرتی مسولیتی در قبال دریافت ارز مسافران ندارند، به صورت متداول می ‌بایست مسافران محترم با ارائه مدارک سفر خود م اعم از بلیط و ویزا به بانک های دارای شعبه ارزی مراجعه کنند و حواله‌ ی ارزی دریافت نمایند ولی در مجموع کاریناپرواز پیشنهاد استفاده از ارز مسافرتی را با توجه به عوارضی که شامل آن می شود نمی کند زیرا در نهایت بهای ارز دولتی از بهای ارز آزاد بالاتر می رود.