آیا بهتر نیست منتظر بمانیم و تورلحظه آخری خریداری کنیم؟

21

ژوئن
2016

آیا بهتر نیست منتظر بمانیم و تورلحظه آخری خریداری کنیم؟

پست شده به وسیله : علی غلامی/ 0

در تمام سال تور لحظه آخری وجود ندارد و خیلی کم این اتفاق می افتد ، تورهای لحظه آخری بستگی به شرایط آب و هوایی مقصد نیز دارد و ممکن است تا هفته‌ها نرخ تورها پایین نیاید.