آیا عوارض خروج از کشور به عهده آژانس مسافرتی آی سودا است؟

20

ژوئن
2016

آیا عوارض خروج از کشور به عهده آژانس مسافرتی آی سودا است؟

پست شده به وسیله : علی غلامی/ 0

خیر پرداخت عوارض خروج از کشور بر عهده مسافر می ‌باشد و آژانس مسافرتی آی سودا صرفا مسئول تهیه بلیط، ویزا و اقامت برای مسافران است مگر اینکه بین مسافر و آژانس ، مبنی بر پرداخت عوارض خروج از کشور مسافر توسط آژانس توافقی حاصل شود .