02

دسامبر
2020

تفاوت ( پکیج ) با ( پرواز + هتل ) چیست؟

پست شده به وسیله : علی غلامی/ 0

پکیج به مجموعه ای از خدمات سفر شامل بلیط پرواز، رورز هتل و دیگر خدمات است که آژانس مسافرتی ارائه می کند و پرواز + هتل قسمتی از پکیج است.