چرا نرخ تورهای مسافرتی در زمان های تعطیلی مانند عید بسیار گران تر است؟

21

ژوئن
2016

چرا نرخ تورهای مسافرتی در زمان های تعطیلی مانند عید بسیار گران تر است؟

پست شده به وسیله : علی غلامی/ 0

نرخ بالای تعطیلات  سال نو و سایر تعطیلات  به علت حجم زیاد تقاضا، طبیعی است اما در فصل زمستان قیمت تورها به حداقل خود می رسد.