21

ژوئن
2016

عوارض خروج از کشور چقدر است؟

پست شده به وسیله : علی غلامی/ 0

عوارض خروج مسافران از کشور برای هر نفر 220 هزار تومان است و همچنین عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره معادل 110 هزار تومان و عوارض خروج زائران عتبات عالیات برای خروج از مرزهای هوایی 37 هزار و 500 تومان و برای مرزهای زمینی و دریایی 12 هزار و 500 تومان است 

این ارقام برای سفر دوم به میزان 50 درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100 درصد افزایش خواهد یافت.